उगी उगी गे उगी,Ugi Ugi Ge Ugi

उगी उगी गे उगी
आभाळातून खाली येते चांदोबाची पहा बगी

ढगावरून ती चाले गाडी
शुभ्र पांढरी जरा वाकडी
ससा सावळा धावत ओढी
असली अद्भुत गाडी कुठली रडणाऱ्यांच्या कुढ्या जगी

चांदोबाच्या बघ माथ्यावर
निळसर काळी छत्री सुंदर
नक्षत्रांची तिजसी झालर
हसणाऱ्यांच्या घरी पिकवितो सर्व सुखाची चंद्रसुगी


उगी पहा तो खिडकियात
चांदोबाचा आला हात
हात आईचा जणु दुधात
घे पापा तू त्या हाताचा भरेल इवले पोट लगी