उभवू उंच निशाण,Ubhavu Uncha Nishan

उभवू उंच निशाण !
नव्या युगाचे नव्या जगाचे, दीन दीन जे, दलित दलित जे
त्या सर्वांना ध्वज हा देईल, सदैव छाया छान

अंध अमानुष रूढी घालिती अखंड जगी थैमान
त्या क्रुरांना हे क्रांतिचे मूर्तिमंत आव्हान

ताठ ठेविती मान झुंजुन भीमदेव धीमान
शूर शिपाई आम्ही त्यांचे व्यर्थ न ते बलिदान

ध्वज मिरवीत हा गौतम गेले टाकूनी राज्य महान
पुसुनी आसवे मानवतेचि होती बुद्ध महान
हे समतेचे हे ममतेचे गांधीजीचे गान
हरिजन धरुनि उरी स्वीकरी जे फकिरीचे वाण

No comments:

Post a Comment