कुणाला प्रेम मागावे,Kunala Prem Magave

कुणाला प्रेम मागावे ?
जिवाचे दु:ख सांगावे ?
मृगजळी का तरंगावे
कुणाला गात रंजावे ?

तूच ना प्रीतिचा पेला
दिला पण पालथा केला
तळमळे जीव तान्हेला,
कुणासाठी जगी जगावे ?

तुझ्या शृंगारलीला या
बिचारी मोहिनी माया
किती आशेवरी वाया,
खुळ्या जीवास टांगावे ?

साथीचा साज विस्कटला

सूरांचा मेळ मग कुठला
दिलाचा दिलरूबा फुटला,
कसे गाणे अता गावे ?

No comments:

Post a Comment