कृष्णा कशी रे लागली,Krishna Kashi Re Lagali

तुझिया बोटाला,
कृष्णा कशी रे लागली रक्ताची धार ?

माझ्या मंदिरी नाही एकही चिंधी, शालू शेले अपरंपार !
तुझिया बोटला !

दारी धावली कृष्णा ऐकुनी श्रीकृष्णाची हाक
करांगुलीचे रक्त पाहुनी कळवळली क्षण एक
डोळा ये पाणी, फाडिली जरतारी पैठणी
तुझिया बोटाला !

No comments:

Post a Comment