किति वानु तुला मी,Kiti Vanu Tula Mi

किति वानु तुला मी भगवंता
चिपळ्या एकतारि वाजविता

म्हणतात दयाघन तुज सारे
तू मजवरती रुसला का रे
देवा, थकलो मी हरि हरि म्हणता

नामामृत माझ्या ओठि तुझे
नाही भजनाविण गीत दुजे
डोळे मिटुनी तुजसी स्मरता

आहेस विधाता जगताचा
कैवारी दीन अनाथांचा
हाकेसरशी तू धाव आता

No comments:

Post a Comment