किती जीवाला राखायाचं,Kiti Jivala Rakhayacha

किती जीवाला राखायाचं राखलं
राया तुम्ही जाळ्यात पाखरू टाकलं

रंग पैठणीचा लाल
जरिटिक्याचा महाल
मन झालंया बेताल
लाख डोळ्यांनी अंग माझं बाटलं
राया माझ्या डोळ्यात काहूर पेटलं

असे गाणेच ओढाळ
पायी थांबेनाच चाळ
उडे धुळीत गुलाल
मला गुलाली न्हाताना पाहिलं
आणि उभ्या सभेत वादळ वाह्यलं

No comments:

Post a Comment