काजल रातीनं ओढून नेला,Kajal Ratina Odhun Nela

काजल रातीनं ओढून नेला सये साजन माझा
जीव ये भरुनी भिजते पापनी कधि रे येशिल राजा

पाऊस येडापिसा जिवाला लावून गेला तात
तुफान आलं सुसाट माजा करून गेला घात
कातरवेळी करनी झाली हरवून गेला राजा

सुकली फुलांची शेज राया राहिला अर्धा डाव
उधळून जाता खेळ वाया श्वासांनी तोडिला ठाव
भुकेली ज्वानी जळते आतुनी ये रे ये एकदा राजा

धनी जीवाचा तू मनाचा राया आधार तू
सपनात गाण्यात तूच माझ्या मनात प्राणात तू
चांदण्या राती माडाच्या साथी भेटेल जीवाचा राजा

No comments:

Post a Comment