काल पाहिले मी स्वप्न,Kaal Pahile Mi Swapna

काल पाहिले मी स्वप्न गडे

नयनी मोहरली ग आशा
बाळ चिमुकले खुदकन हसले
मीही हसले, हसली आशा
काल पाहिले मी स्वप्न गडे

भाग्यवतीचे भाग्य उजळले
कुणीतरी ग मला छेडिले
आणि लाजले, हळूच वदले
रंग सावळा तो कृष्ण गडे

इवली जिवणी इवले डोळे
भुरुभुरु उडती केसहि कुरळे
रुणुझुणु रुणुझुणु वाजति वाळे
स्वप्नि ऐकते तो नाद गडे

No comments:

Post a Comment