कां रे ऐसी माया,Ka Re Aisi Maya

कां रे ऐसी माया । कान्हा लाविली मला ॥

क्षणभरी सोडूनि दूर तुला ।
राहिना कसा जीव पहा ।

का रे सांग राजसा ॥

किती समयी जरी झाला अबोला
जडतो का तरी छंद तुला हा ।
ना जाणे कशी वेल्हाळा ।
झाली वेडी राधिका ॥

No comments:

Post a Comment