गुणि बाळ असा जागसि का,Guni Bal Asa Jagasi Ka
गुणि बाळ असा, जागसि का रे वाया,
नीज रे नीज शिवराया

अपरात्रीचा प्रहर लोटला बाई
तरि डोळा लागत नाही
हा चालतसे, चाळा एकच असला
तिळ उसंत नाहि जिवाला
निजवायाचा हरला सर्व उपाय
जागाच तरी शिवराय
चालेल जागता चटका
हा असाच घटका घटका
कुरवाळा किंवा हटका
का कष्टविशी तुझी सावळी काया ?
नीज रे नीज शिवराया

हे शांत निजे बारा मावळ थेट
शिवनेरी जुन्नरपेठ
त्या निजल्या ना, तशाच घाटाखाली
कोकणच्या चवदा ताली
ये भिववाया, बागुल तो बघ बाळा
किति बाई काळा काळा
इकडे हे सिद्धि-जमान
तो तिकडे अफजुलखान
पलिकडे मुलुख मैदान
हे आले रे, तुजला बाळ, धराया
नीज रे नीज शिवराया

5 comments: