गेले द्यायचे राहून,Gele Dyayache Rahun

गेले द्यायचे राहून, तुझे नक्षत्रांचे देणे;
माझ्यापास आता कळ्या, आणि थोडी ओली पाने

आलो होतो हासत मी, काही श्वासांसाठी फक्त;
दिवसांचे ओझे आता, रात्र रात्र शोषी रक्त

आता मनाचा दगड, घेतो कण्हत उशाला;

होते कळ्यांचे निर्माल्य, आणि पानांचा पाचोळा

No comments:

Post a Comment