एकविरा आई तू डोंगरावरी,Ekveera Aai Tu Dongaravari

एकविरा आई तू डोंगरावरी
नजर हाय तुझी कोल्यांवरी

कोल्यांचा धंदा हाय जीवा उधारी ग
पाठीशी उभी हाय एकविरा आई ग
धनी माझा गेलाय बारांडोलीला
अवचित सुटलाय वादली वारा

मागनं मांगतंय एकविरा आई ग
धनी माझा येऊदेस दर्या किनारी ग
दसऱ्याचे आई तुझे सणाला
जोऱ्यांशी येऊ आई तुझे होमाला


नवसाचा मान देऊ कोमबऱ्या-बकऱ्यांचा ग
खना-नारलाशी भरीन ओटी ग
चैताचे आई तुझे सणाला
पोरांशी येऊ आई तुझे भेटीला

No comments:

Post a Comment