अमृताहुनी गोड नाम,Amrutahuni God Naam

अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा ।
मन माझे केशवा का बा न घे ॥१॥

सांग पंढरीराया काय करु यांसी ।

का रूप ध्यानासी न ये तुझे ॥२॥

किर्तनी बैसता निद्रे नागविले ।
मन माझे गुंतले विषयसुखा ॥३॥


हरिदास गर्जती हरिनामाच्या किर्ती ।
नये माझ्या चित्ती नामा म्हणे ॥४॥

No comments:

Post a Comment