अमृताची गोडी तुझ्या,Amrutachi Godi Tujhya

अमृताची गोडी तुझ्या भजनात
मनाचा विसावा दु:खी जीवनात

भजनी रंगावे, जग विसरावे
राम-नाम घ्यावे चिपळ्यांची साथ

माझा पांडुरंग ऐकतो अभंग
भक्तितरंगी दंग नाचे कीर्तनात

नाम तुझे देवा, केशवा माधवा
कोणतेही ठेवा, गोडवा तयात

No comments:

Post a Comment