आम्ही हाव जातीचे कोली, Aamhi Hav Jatiche Koli

वल्हव रे नाखवा वल्हव वल्हव

दरियावरी आमुची डोले होरी
घेऊन माशांच्या ढोलीन्‌
आम्ही हाव जातीचे कोली

वादलासो वाऱ्यानेतो पावसाच्या धारा
तुफान दरिया लाटांचा मारा
ह्यो कोली ने कोनाच्या धमकीस भिनारा

खंडू देवाचा लावून भंडारा
त्यावर भरवसा ठेवून की सारा
वादल वाऱ्यांशी गाठू किनारा

दर्या सागर हाय आमचा राजा
त्याचे जीवावर आम्ही करताव मजा
नारले पुनवले नारल सोन्याचा
सगले मिलून मान देताव दरियाचा