आठवणींनो उघडा डोळे, Aathavanino Ughada Dole

घरास माझ्या परतुनि आले
आठवणींनो उघडा डोळे

गौरीहर तो इथे पूजिला
वाजतगाजत सासरी गेले

मिठी मारता कर थरथरता
आसवांचे अमृत प्याले

मोठ्यांची मी सून होता
नाही बघवले ह्या दैवाला
आठवणींनो नयनी बघु द्या
कशी वागले कशी मी चुकले

No comments:

Post a Comment