आठवणी दाटतात, Aathavani Datatat

आठवणी दाटतात ! धुके जसे पसरावे
जे घडले ते सगळे सांग कसे विसरावे

विसरावे नाव-गाव आणि तुझे हावभाव
मूक भाव नजरेतिल हृदयाला उमजावे !
आठवणी दाटतात !

रात्र अशी अंधारी, उरलेली संसारी
सोबतीस पहाटेस विरहाचे स्वप्न हवे !
आठवणी दाटतात !

स्वप्नातिल जादु अशी, मज गमते अविनाशी
प्रेम तुझे सत्य गमे, त्यास कसे विसरावे ?
आठवणी दाटतात !

No comments:

Post a Comment