आकाशी फुलला चांदण्याचा, Aakashi Phulala

आकाशी फुलला चांदण्याचा मळा
बाग तो आगळा चंद्रम्याचा

घेउनिया संगे लाटांचे संगीत
सागर नाचतो किनाऱ्याशी

सुगंध लेऊन उभी जाईजुई
देवा ही पुण्याई तुझीच रे