आई कुणा म्हणू मी, Aai Kuna Mhanu Mi

आई कुणा म्हणू मी, तुजवीण सांग आई ?
इतुकेच सांगण्याला येशील का ग आई ?

तोडीत ना फुलाला वेलीस्वये कधीही
सोडून तू मुलाला गेलीस का ग आई ?


रागावण्या तुलाही मजवीण बाळ नाही
बाळाविना तुलाही कोणी म्हणेल आई ?

चुकतो अजून मी गे, म्हणतो तुला मी आई
चुकलीस तू परी का, होऊन माझी आई ?

No comments:

Post a Comment