आयुष्यावर बोलू काही, Aayushawar Bolu Kahi

जरा चुकीचे, जरा बरोबर बोलू काही !
चला दोस्तहो आयुष्यावर बोलू काही !

उगाच वळसे शब्दांचे हे देत रहा तू
भिडले नाहीत डोळे तोवर बोलू काही
चला दोस्तहो आयुष्यावर बोलू काही !

तुफान पाहुन तीरावर कुजबुजल्या होड्या
पाठ फिरू दे त्याची नंतर बोलू काही
चला दोस्तहो आयुष्यावर बोलू काही !

हवेहवेसे दुःख तुला जर हवेच आहे
नकोनकोसे हळवे कातर बोलू काही
चला दोस्तहो आयुष्यावर बोलू काही !

उद्या-उद्याची किती काळजी बघ रांगेतुन -
परवा आहे उद्याच नंतर बोलू काही
चला दोस्तहो आयुष्यावर बोलू काही !

शब्द असू दे हातामध्ये काठी म्हणुनी
वाट आंधळी प्रवास खडतर बोलू काही
चला दोस्तहो आयुष्यावर बोलू काही !

No comments:

Post a Comment