आठवतो का बालपणा, Aathavato Ka Balpana

आठवतो का बालपणा तुज ?
बालपणातील सहवासाच्या थोर जाहल्या आज खुणा

उद्यानातील ही पुष्करणी
हळूच खुडली कमळे कोणी ?
कुणी गुंफिला हार मनोहर आणि वाहिला सांग कुणा ?

इथे रुजविली कुणी मालती ?
कुणी घातला मांडव भवती ?
कळ्यांस पण या सुबक दिसतो अबोल सुंदर गोडपणा

झुके डहाळी तरू मोहरला
त्यास बांधला कुणी हिंदोला ?
कुणी चढविला वरती झोला हात लावण्या रे गगना ?
आठवतो मज बालपणा

No comments:

Post a Comment