आली प्रणय-चंद्रिका करी,Aali Pranaya Chandrika Kari

आली प्रणय-चंद्रिका करी
सुंदरी, मदनाची मंजिरी

जशी झळकते चटकचांदणी
कामिनी राजहंसगामिनी !

नवती नवनीताच्या परी
मुलायम माषुक मख्खन-परी !

जिचिया उरोज-बहरावरी
कंचुकी तटतटली भरजरी !

रसीली नयनांची चातुरी
कोवळी अधरांची माधुरी

चेतवी मदनरंग-दीपिका
दिलाच्या रंग-महालांतरी !

No comments:

Post a Comment