आवाज मुरलीचा आला,Avaj murlicha ala

आवाज मुरलीचा आला
हा बासरीवाला आला
आलापित गोड सूराला

मोहरुनि मनी लता विकसली

स्वरसुमने किती ती वरी फुलली
कशि भ्रांत पडे भ्रमराला

जळवंतीची मंजुळ गाणी
नादिति या खळखळातुनि
कशी येई लहर यमुनेला

नादब्रम्ही त्या भान हरपता
जिवा शिवाची एकरूपता
मग अंत न पार सुखाला

No comments:

Post a Comment