आवडसी तू एकच ध्यास,Aavadasi Tu Ekach Dhyas

आवडसी तू, आवडसी तू,
एकच ध्यास तुझा घेतला, आवडसी तू !

आवडतो तुजसी तसा वेष गडे घातला,
वेष गडे घातला, आवडसी तू !

आवडते तुजसी तसे रूप दिसे साजरे
आवडते तुजसी तसे हास्य फुले लाजरे
गीत नव्हे, ओठातून भाव फुटे आतला
आवडसी तू !

माझ्यावर मोहिनीचे मंत्र मीच फुंकिले

आगमनाआधी तुला पूर्णपणे जिंकिले
आवडिच्या मुशीत तुझ्या मी स्वभाव ओतला

तूच एक नाथ मला, मीच तुझी सहचरी
आधारा अधीर सख्या देहलता नाचरी
भेट ठरो जन्मागाठ शुभमुहूर्त साधला
आवडसी तू !

No comments:

Post a Comment