आईचा छकुला चिमुकला, Aaicha Chakula Chimukala

आईचा छकुला, चिमुकला
आईचा छकुला !

चपल खरा रुसलेला दिसला
आईचा छकुला !

वाहिली राहिली माया
डोळां ज्या पहाया
का हळु हसला
माया जीवाला लावियलेला !

No comments:

Post a Comment