आला स्वप्नांचा मधुमास, Aala Swapnacha Madhumas

आला स्वप्नांचा मधुमास
उमलवीत उरिचा उल्हास

निद्रेच्या भूमीवर फुलल्या
स्वप्न-सुमांच्या कळ्या कोवळ्या
मूक मनीषा अंतरातल्या उधळति स्वैर सुवास

ही नटवी प्रीतिची कलिका
घडिघडि दावी अनंतरूपा
धुंद करी अर्पुनि मनमधुपा अद्‍भुत प्रणयविलास

टवटवली मृदु शैशवसुमने
लेवुनि ते मधुमंगल लेणे
अनिर्बंध मन गुंगत गाणे, भोगी छंद-सुखास

जागृतीत जे जे वांछियले
ते ते या स्वर्भूमधि रुजले
रसरंगे अंतर्जग नटले नाचत जीवनरस

No comments:

Post a Comment