अदूर-दर्शित्वानें केवळ,Adur-Darshitvane Keval

अदूर-दर्शित्वानें केवळ ही स्थिति आम्हां आली ।
दोष तयाचा व्यर्थ ठेविसी नाट्यकलेच्या भालीं ।
कारण दुष्काळा । मानिल कोण कोकिलेला ॥

No comments:

Post a Comment