अधांतर, Adhantar

नियती ऐसा खेळ रंगवी, सुन्न घराच्या उंबऱ्यावरी
गर्द घनाचे सावट पसरे शुभ्र गोजिऱ्या क्षितिजावरी
विणता-विणता का विखरावे नात्यांमधले चांदण-मोती
घडून गेला काय गुन्हा की क्रूर जाहली अगाध नियती
आयुष्याच्या सुखदु:खांची दिशा ठरवितो शुभंकर
मार्ग शोधता प्रत्येकाचे पाऊल पडते- अधांतर

No comments:

Post a Comment