सूरगंगा मंगला SurGanga Mangala

सूरगंगा मंगला
संगमी तिचिया महेश्वर रंगला

पाहता त्या रागिणीची नर्तने
ऐकता कर तान चंचल कंकणे
खिन्नतेचा भार सारा भंगला

Lyrics   -    Vidyadhar Gokhale विद्याधर गोखले
Music   -     Vasant Desai वसंत देसाई
Singer  -   Pandit Ram Marathe  पं. राम मराठे
Natak  -   Jay Jay Gaurishankar जय जय गौरीशंकर

No comments:

Post a Comment