आज कुणीतरी यावे, ओळखीचे व्हावे

आज कुणीतरी यावे, ओळखीचे व्हावे

जशी अचानक या धरणीवर
बरसत आली वळवाची सर, तसे तयाने यावे

विचारल्याविण हेतू कळावा
त्याचा माझा स्नेह जुळावा, हाती हात धरावे

सोडोनिया घर नाती गोती
निघून जावे तया संगती, कुठे ते ही ना ठावे


L - G. D. Madgulkar
S - Asha Bhosle
M - Sudheer Phadke
Mumbaicha Javai - 1970

L - ग. दि. माडगुळकर
S - आशा भोसले
M - सुधीर फडके
मुंबईचा जावई - 1970


1 comment: