अपुरे माझे स्वप्न राहिले Apure Majhe Swapna Rahile

अपुरे माझे स्वप्न राहिले
का नयनांनो जागे केले ?

ओळख तुमची सांगुन स्वारी
आली होती माझ्या दारी
कोण हवे हो म्हणता त्यांना
दटावून मज घरात नेले

बोलत बसता वगळुन मजला
गुपित चोरटे ऐकू कशाला ?
जाण्याचा ते करुनी बहाणा
गुपचुप माझ्या मनात लपले

नीज सुखाची तुम्हा लागली
मंद पाऊली स्वारी आली
गोड खळीने चहाडी केली
अधरासी नच बोलु दिले


L - पी. सावळाराम,
M - वसंत प्रभू,
S - आशा भोसले

No comments:

Post a Comment