नंद किशोरा ,चित्त चकोरा NAND KISHORA,CHITT CHAKORA
नंद किशोरा ,चित्त चकोरा
गोकुळ कान्हा मनमोहन तु
नंद किशोरा ,चित्त चकोरा
गोकुळ कान्हा मनमोहन तु
बावरी राधा मी ब्रिजबाला 
प्रेम रसाची ओढ़ जिवाला
कृष्ण कन्हैया अशी लाविसी तु
नंद किशोरा ,चित्त चकोरा
गोकुळ कान्हा मनमोहन तु
कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा

वृंदावनी गोप गवळनी  
घेऊनिया धुंद रास खेळसी तु
वृंदावनी गोप गवळनी  
घेऊनिया धुंद रास खेळसी तु
पारा तुनी,वेली तुनी 
बासरी रीचे गोड सुर छेडसी तु
याच सुरांनी मोहुनी  गेले
पाहुनी तुजला मी तुझी झाले
ओ वेड मला लावसी लावेसी तु
नंद किशोरा ,चित्त चकोरा
गोकुळ कान्हा मनमोहन तु
कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा

राधा तुझी मीरा तुझी
होईन मी शाम तुझी दासी रे
राधा तुझी मीरा तुझी
होईन मी शाम तुझी दासी रे
प्रीती अशी भक्ती अशी
लाभली ही  आज ,मधु भासी रे

तुच मुकुंदा माधव माझा
मुग्ध मनाचा श्री हरी राजा
लोचनी माझा असा राहसी तु
नंद किशोरा ,चित्त चकोरा
गोकुळ कान्हा मनमोहन तु

बावरी राधा मी ब्रिजबाला 
प्रेम रसाची ओढ़ जिवाला
कृष्ण कन्हैया अशी लाविसी तु

नंद किशोरा ,चित्त चकोरा
गोकुळ कान्हा मनमोहन तु

बावरी राधा मी ब्रिजबाला 
प्रेम रसाची ओढ़ जिवाला
कृष्ण कन्हैया अशी लाविसी तु
नंद किशोरा ,चित्त चकोरा
गोकुळ कान्हा मनमोहन तु

कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा

कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा 

कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा 


Lyrics -शांताराम नांदगांवकर  SHANTARAM NANDAGAWAKAR
Singer - अनुराधा पौड़वाल ANURADHA PAUDAWAL
Movie / Natak / Album -माझा पती करोड़पती MAJHA PATI KARODPATI

No comments:

Post a Comment