मी बोलु कुणा प्रभु सांगु कुणा Mi bolu kuna prabhu Sangu kuna

मी बोलु कुणा प्रभु सांगु कुणा
ही व्यथा मनाची तुझ्याविना

कळते न मला का दैव का छळी
फुलताच सुकावी सोनकळी
चुरली गळता अशी पायदळी
निर्माल्य असे हे वाहु कुणा

मी जाऊ कुठे नच वाट दिसे
कुणी सावरिता जगी होत हसे
हा संशय जीवित जाळित असे
जळताना हो संतोष जना

घायाळ जिवा आधार जरी
पुसती न आसवें कोणी तरी
तुजविण दुजे मज कोण हरी
तू तार-मार मज दयाघना

Lyrics - Raja Badhe राजा बढे
Music - M G Gokhale ‍एम्‌. जी. गोखले
Singer - Nirmala Gogate निर्मला गोगटे
Movie / Natak / Album -  

No comments:

Post a Comment