सहज सख्या एकटाच,Sahaj Sakhya Ekatach

सहज सख्या, एकटाच येइ सांजवेळी
वाट तुझी पाहिन त्या आम्रतरूखाली

हिरवळीत गीत गात, सांजरंगि न्हात न्हात
स्वप्नांना रंगवुया लेवुनिया लाली

अधरी जे अडत असे, सांगिन तुज गूज 'असे'
प्रीती ही प्रीतीविण अजुनही अबोली

तृणपुष्पे मोहक ती उमलतील एकांती
चांदण्यात उमलवुया प्रीत भावभोळी

No comments:

Post a Comment