वादलवारं सुटलं गो,Vadal Vara Sutala Go

वादलवारं सुटलं गो
वाऱ्यानं तुफान उठलं गो
भिरभिर वाऱ्यात
पावसाच्या माऱ्यात
सजनानं होडीला पान्यात लोटलं
वादलवारं सुटलं गो !

गडगड ढगांत बिजली करी
फडफड शिडात धडधड उरी
एकली मी आज घरी बाय
संगतीला माझ्या कुनी नाय
सळसळ माडांत
खोपीच्या कुडात
जागनाऱ्या डोल्यांत सपान मिटलं
वादलवारं सुटलं गो !

सरसर चालली होडीची नाळ
दूरवर उठली फेसाची माळ
कमरेत जरा वाकूनिया
पान्यामंदी जालं फेकूनिया
नाखवा माजा
दर्याचा राजा
लाखाचं धन त्यानं जाल्यात लुटलं
वादलवारं सुटलं गो !

No comments:

Post a Comment