सत्यात नाहि आले,Satyat Nahi Aale

सत्यात नाहि आले, स्वप्नात येउ का ?

विसरायचे तरीही स्मरणात साठलेले
ते रूप प्रेमवेडे पाहून जाउ का ?

हृदयात रंगलेले, लाजेत गुंतलेले
ओठांवरी उभे ते गाऊन जाउ का ?

हसता नभात तारा, हसता फुलात वारा
प्राणात हासते ते उधळून जाऊ का ?

तूझी म्हणून घ्यावे, स्वप्नीच हे घडावे
ही आस सानुलीशी पुरवून घेउ का ?

No comments:

Post a Comment