लोक का करतात प्रीती,Lok Ka Karatat Priti

लोक का करतात प्रीती, कळत नाही
का फुले होतात माती, कळत नाही

मंद नंदादीप जेथे हा पुरेसा
वीज दाहक का रुचावी, कळत नाही

थांबते तृष्णा उरीची मधुघटांनी
मिटविशी ती का विषाने, कळत नाही

या दिशा सोडून साऱ्या ओळखीच्या
वाट परकी आवडे का, कळत नाही

No comments:

Post a Comment