रुणझुण वाजंत्री वाजती,Runjhun Vajantri Vajati

रुणझुण वाजंत्री वाजती
म्होरं कलावंती नाचती

नवरा आला वेशीपाशी
नवऱ्या नवरी कशी नेशी

देईन येसकऱ्याचा मान
नवरी जिंकून नेईन

नवरा आला देवळापाशी
नवऱ्या नवरी कशी नेशी

विडा देवाजी देईन
नवरी जिंकून नेईन

नवरा आला मांडवापाशी
नवऱ्या नवरी कशी नेशी

मांडव खंडणी देईन
नवरी जिंकून नेईन

नवरा आला भोवल्यापाशी
नवऱ्या नवरी कशी नेशी

खण करवलीला देईन
नवरी जिंकून नेईन

तिळातांदळा भरली मोट
ज्याची होती त्याने नेली
वेडी माया वाया गेली

रुणझुण वाजंत्री वाजती
म्होरं कलावंती नाचती

No comments:

Post a Comment