मला आणा एक हिऱ्याची,Mala Aana Ek Hiryachi

माझ्या शेजारी येउन बसता
हवं नको काहीच ना पुसता
तुम्ही नुसतेच गालांत हसता
नगं फुकाची साखरपेरणी
मला आणा एक हिऱ्याची मोरणी !

नव्या नवतीत पहिलीवहिली
पोरपणाची हौस माझी ऱ्हाइली
इतके दिवस वाट म्या पाहिली
जीव नुसताच लावलाय झुरणी

एक सोन्याचं कोंदण घडवा
मधि लाखाची हिरकणि जडवा
राघुनाकाचा दिमाख वाढवा
करून थकले तुमची मनधरनी ?

No comments:

Post a Comment