बोल हांसरे बोल प्यारे,Bol Hasare Bol Pyare

बोल हांसरे । बोल प्यारे
बुलबुला । हा विषाद का रे ?

भावना भंगून जाता
जीव मेला ह्या जगाला
मोह-माया-पाश आतां
तोडिले भवबंध सारे

दैव दुष्ट सदैव छळतां
आज होत अखेर ही

चालले टाकून तुजला
राजसा, निरोप दे रे

No comments:

Post a Comment