बोल ग मैने बोल,Bol Ga Maine Bol

बोल ग मैने बोल
फांदी फांदी आज लहडली, वासंतीक हिंदोल !

तुझा लाडका राजस रावा
तुज सौख्याच्या आणी गावा
हिरव्या पानी नवखे घरकूल हलके घेई डोल

नयन तेच पण नवीन दृष्टी
पंख तेच पण नवीन सृष्टी
तोच गळा पण आज नव्याने साद आपुला खोल !

छेड स्वरांचा मंजूळ पावा
भार सुखाने नवखा रावा
आज प्रीतिसंगे साजणी दुनिया अवघी तोल !

No comments:

Post a Comment