भावविकल ओठांवर,BhavVikal Othavar

भावविकल ओठांवर शब्द मूक झाले
आर्त धुंद गीतांतिल सूर सूर संपले !

नवरंगी चित्र एक मोहरले लोचनात
आली बहरून रम्य प्रीतीची चांदरात
त्या फुलल्या पुनवेचे बिंब कुठे लोपले?

श्वासांनी रेखियली स्वप्नबावरी कथा
गंधाने थरथरली मुग्ध लाजरी लता
त्या गंधित बहराचे विश्व आज भंगले !

जळणाऱ्या हृदयाला समजावू सांग कसे?
मिटवू मी सांग सखे फुलले फूल कसे
अपुले ते गूज अता आसवांत साठले !

No comments:

Post a Comment