पहा टाकले पुसुनी डोळे,Paha Takale Pusuni Dole

पहा टाकले पुसुनी डोळे गिळला मी हुंदका,
रणांगणी जा सुखे राजसा परतुनि पाहू नका !

झडे दुंदुभी झडे चौघडा
रणरंगाचा हर्ष केवढा
एकदाच जन्मात लाभते ही असली घटिका !

शकुनगाठ पदरास बांधुनी

निरोप देते तुम्हा हासुनी
आणि लाविते भाळी तुमच्या विजयाच्या तिलका !

या देशाची पवित्र माती
इथे वीरवर जन्मा येती
तोच वारसा तुम्ही पोचवा येणाऱ्या शतका !

No comments:

Post a Comment