नीज वो श्रीहरी चांद ये,Neej Vo Shrihari Chand Ye

नीज वो श्रीहरी चांद ये मोहरू
नंदराणी तुला गातसे हल्लरू

विहगगण झोपला झोपि गेले तरू
वात हळुवारसा लागला वावरू
झोपली गाऊली झोपले वासरू

नीज वो श्रीधरे नीज वो सावळे
माझिया मांडिये स्वर्गसुख पेंगुळे
शांतरस त्यावरी घालिते पांघरू

आणखी जपतपा काय मी आचरू
ब्रम्ह ते माझिया पोटिचे लेकरू
आस मी कोणती आज चित्त्ती धरूNo comments:

Post a Comment