तुला न कळले मला न,Tula Na Kalale Mala Na

तुला न कळले, मला न कळले
कसे प्रीतिचे धागे जुळले !

ते डोळ्यांचे पहिले मीलन
ते पहिले स्मित, ते संवेदन
शब्दाहुन ते गोड मुकेपण
कसे कळीचे फूल उमलले ?

थोडी लज्जा, थोडी भीती
ओढ अनावर, आतुरता ती
कशी जागली हृदयी प्रीती ?
कसे मनातुन गीत उजळले ?

स्पर्ष लाजरा होता पहिला
काळ थांबुनी उभा राहिला
कणाकणांतुन वसंत फुलला
कुणी कुणाला कसे जिंकिले ?

No comments:

Post a Comment