झाले मोकळे आकाश,Jhale Mokale Aakash

दळ उमलत जाते एकेक
वर दवबिंदूंची थरथर
मन धुक्यात हरवत जाते
अंधार परतीच्या वाटेवर
लख्ख उजळून आले श्वास
झाले मोकळे आकाश

नाते सावरताना माझ्या अश्रूंचा प्रकाश
म्हणेल ओली माती; झाले मोकळे आकाश

No comments:

Post a Comment