घेऊ कसा उखाणा,Gheu Kasa Ukhana

घेऊ कसा उखाणा, घेऊ कसा उखाणा ?
का लाजले अशी मी, माझे मला कळेना

माझ्या मनोमनी मी कमलापरी फुलावे
या कमललोचनांनी कमलावरा पहावे
शुभनाम या प्रभुचे का ठाउके न कोणा ?

स्पर्शातल्या सुधेने हे अंग अंग न्हाले
या रम्य दर्शनाने डोळे कृतार्थ झाले,
शब्दांत काय सांगू छेडून भाववीणा ?

मज रूप लक्षुमीचे तू नाथ शेषशायी
माझी अनन्य प्रीति झाली विलीन पायी
माझ्यापुढे उभा तू साक्षात देवराणा

No comments:

Post a Comment