कुणि बाई गुणगुणले,Kuni Bai Gunagunale

कुणि बाई, गुणगुणले
गीत माझिया हृदयी ठसले

मोदभरे उमलल्या कमलिनी
शांत सरोवरि तरंग उठले


मानस-मंदीर आनंदले
रम्य स्वरांनी मोहित केले

चंद्रकरांनी क्षणोक्षणीही
अंबर अवघे पुलकित झाले

No comments:

Post a Comment