खेळ मांडीयेला वाळवंटी,Khel Mandiyela Valavanti

खेळ मांडीयेला वाळवंटी घाई ।
नाचती वैष्णव भाईं रे ।
क्रोध अभिमान गेला पावटणी ।
एक एका लागतील पायीं रे ॥१॥

गोपीचंदनउटी तुळसीच्या माळा
हार मिरविती गळां ।
टाळ मृदुंग घाई पुष्प वर्षाव ।

अनुपम्य सुखसोंहळा रे ॥३॥

वर्णअभिमान विसरली याती
एकएकां लोटांगणीं जाती ।
निर्मळ चित्तें जालीं नवनीतें ।
पाषाणा पाझर सुटती रे ॥५॥

होतो जयजयकार गर्जत अंबर
मातले हे वैष्णव वीर रे ।

तुका म्हणे सोपी केली पायवाट ।
उतरावया भवसागर रे ॥६॥

No comments:

Post a Comment