कसे ? कसे हासायाचे,Kase Kase Hasayache

कसे ? कसे हासायाचे ?
हासायाचे आहे मला

हासतच वेड्या जिवा
थोपटीत थोपटीत
फुंकायाचा आहे दिवा

हासायाचे
कुठे ? कुठे आणि केव्हा ?
कसे ? आणि कुणापास ?
इथे भोळ्या कळ्यांनाही

आसवांचा येतो वास

No comments:

Post a Comment